ozdoba
Je lépe měnit to, co dnes ještě funguje,
než provádět změny ve chvíli, kdy už nefunguje nic!
ozdoba


Libor Malach
+420 605 267 629

Provozovna:
Svitavská 500
Blansko
678 01

provozovna na mapě

OLEJ POD KONTROLOU

Čistota oleje

Čistota oleje podle ISO 4406 - graf

Požadované třídy čistoty oleje

K prodloužení životnosti komponentů je zapotřebí určité čistoty oleje. Podle uvedených křivek se dá při známém tlaku a citlivosti komponentů zjistit nejmenší požadovaná čistota oleje.

Např. při tlaku 200 barů a průměrně citlivých komponentech je podle grafu potřebná třída čistoty oleje max. 15/12 dle ISO 4406.


 

Tabulka doporučených hodnot

Podle horního grafu byla v závislosti na použité technice a systémového tlaku vypracována doporučení uvedená v tabulce.

Druh systému Třída podle ISO 446
Servohydraulické systémy 13/10
Proporcionální technika 15/12
Vysokotlaková hydraulika 15/12
Nízko a střednětlaková hydraulika 16/13
Doba měření 40 – 120 sekund

 

Velikostní poměry částic - graf

Velikostní poměry částic

Opotřebování hydraulických prvků je způsobováno pevnými nečistotami o velikostech menších než 15 µm. Kontrola znečištění kapalin je tudíž možná pouze mikroskopicky - nečistoty jsou markantně viditelné na MHS filtrových destičkách (ovšem kvantitativní a kvalitativní zařazení není v plném rozsahu umožněno, tzn. že měření může být značně nepřesné) nebo pomocí mobilního elektronického čítače nečistot s požadovanou přesností. Lidské oko registruje pouze částice nad 40 µm.

 Libor Malach   +420 605 267 629

Provozovna: Svitavská 500, Blansko, 678 01, Jihomoravský kraj
Tel.: +420 516 411 098

Internetové služby zajišťuje Ing. Radek Souček