ozdoba
Je lépe měnit to, co dnes ještě funguje,
než provádět změny ve chvíli, kdy už nefunguje nic!
ozdoba


Libor Malach
+420 605 267 629

Provozovna:
Svitavská 500
Blansko
678 01

provozovna na mapě

OLEJ POD KONTROLOU

Kódy čistoty oleje

Pro hodnocení čistoty provozních kapalin existuje více klasifikačních systémů, nejrozšířenější jsou normy ISO 4406 (odpovídá ČSN 65 6206) nebo NAS 1638. Norma ISO 4406 vyjadřuje znečištění kapaliny dvěma čísly oddělenými lomítkem, kde první číslo vyjadřuje počet částic větších než 5 µm, druhé počet částic větších než 15 µm (např. 17/14). Norma NAS 1638 vyjadřuje znečištění kapaliny pomocí zařazení do jedné ze 14 tříd vždy v daném rozmezí velikosti částic znečištění, např. 5 až 15 µm, 15 až 25 µm atd.

Třída čistoty podle NAS 1638


NAS Počet částic ve 100 ml
třída 2-5 µm 5-15 µm 15-25 µm 25-50µm 50-100 µm > 100 µm
00 625 125 22 4 1  
0 1250 250 44 8 2  
1 2500 500 88 16 3 1
2 500 1000 178 32 6 1
3 10000 2000 356 63 11 2
4 20000 4000 712 126 22 4
5 40000 8000 1425 253 45 8
6 80000 16000 2850 506 90 16
7 160000 32000 5700 1012 180 32
8 320000 64000 11400 2025 360 64
9 640000 128000 22800 4050 720 128
10 1280000 256000 45600 8100 1440 256
11 2560000 512000 91200 16200 2880 512
12 5120000 1024000 182400 32400 5760 1024
13   2048000 364800 64800 11520 2048
14   4096000 729000 129600 23040 4096

 

Třída čistoty podle ISO 4406


ISO Počet částic ve 100 ml
třída od do
0 0,5 1
1 1 2
2 2 4
3 4 8
4 8 16
5 16 32
6 32 64
7 64 130
8 130 250
9 250 500
10 500 1000
11 1000 2000
12 2000 4000
13 4000 8000
14 8000 16000
15 16000 32000
16 32000 64000
17 64000 130000
18 130000 250000
19 250000 500000
20 500000 1000000
21 1000000 2000000
22 2000000 4000000
23 4000000 8000000
24 8000000 16000000
25 16000000 32000000
26 32000000 64000000
27 64000000 130000000
28 130000000 250000000

Poznámka:
Ve třídě ISO 4406 se počet částic uvádí v 1 ml kapaliny. Počet částic v uvedené tabulce je tedy nutné dělit 100.Libor Malach   +420 605 267 629

Provozovna: Svitavská 500, Blansko, 678 01, Jihomoravský kraj
Tel.: +420 516 411 098

Internetové služby zajišťuje Ing. Radek Souček