ozdoba
Je lépe měnit to, co dnes ještě funguje,
než provádět změny ve chvíli, kdy už nefunguje nic!
ozdoba


Libor Malach
+420 605 267 629

Provozovna:
Svitavská 500
Blansko
678 01

provozovna na mapě

OLEJ POD KONTROLOU

Čítač nečistot oleje

Model FCU 2010

Fluidní řídící jednotka FCU 2010 se používá pro kontinuální stanovení znečištění minerálních olejů pevnými látkami. Pomocí FCU 2010 je možné při plném provozu zjistit třídu čistoty kapaliny a stanovit ji pomocí normy ISO nebo NAS. Měřené hodnoty jsou pomocí zabudované tiskárny vytištěny formou tabulek nebo grafu.

Olejový čítač nečistot FCU 2010

Největší výhoda přístroje čítač nečistot?

Největší výhodou tohoto čítače nečistot je jeho on-line nasazení a okamžitý a přesný výsledek týkající se znečištění kapaliny.

Pro zjištění znečištění oleje je rychlost a přesnost nejpodstatnějším faktorem.

Přístroje FCU 2010 při filtraci nebo pouhém zjišťování kontaminace kapaliny oba tyto důležité parametry splňuje.

Technické údaje - FCU 2010


Pro připojení k hydraulickému zařízení: přístroj má minimes měřící přípojku – systém 1620
Vstupní tlak kapaliny může být v rozmezí: 1 – 350 bar
Přípustný rozsah viskozity: 5 – 350 mm2/s
Přípustná teplota kapaliny 0 – 70°C
Doba měření 40 – 120 sekund

Měřící hodnoty displeje
NAS 5 – 15 µm třídy 2 – 12
NAS 15 – 25 µm třídy 4 – 12
NAS 25 – 50 µm třídy 6 – 15
NAS > 50 µm třídy 6 – 15
ISO třídy 10/9 – 24/21

 

Popis funkce přístroje čítač nečistot FCU 2010

Plynulý proud oleje protéká přes optický senzor, který se skládá z infračervené polovodičové světelné diody (LED) a opačně uspořádané diody přijímače. Částečky nečistot obsažené v proudu oleje zapříčiní impulzní ztmavnutí světelného paprsku, které je vyhodnocovacím elektronickým zařízením podle průměru částeček klasifikováno a počítáno jako měřený signál. Měření objemu toku (potřebná pro stanovení třídy znečištění) probíhá pomocí vestavěného počítadla objemu toku, jehož signály jsou také směrovány k vyhodnocovacímu zařízení. Elektronické vyhodnocovací zařízení vypočítává nakonec z měřených signálů optického senzoru a počítadla objemu toku třídu znečištění NAS nebo ISO pro předepsaný referenční objem 100 ml.Libor Malach   +420 605 267 629

Provozovna: Svitavská 500, Blansko, 678 01, Jihomoravský kraj
Tel.: +420 516 411 098

Internetové služby zajišťuje Ing. Radek Souček