ozdoba
Je lépe měnit to, co dnes ještě funguje,
než provádět změny ve chvíli, kdy už nefunguje nic!
ozdoba


Libor Malach
+420 605 267 629

Provozovna:
Svitavská 500
Blansko
678 01

provozovna na mapě

OLEJ POD KONTROLOU

Když se řekne OLEJE a MAZIVA

K čemu slouží olej a jak s nim souvisí Tribologie?

Olej a maziva obecně zajišťují mazání a správnou funkci všech pohyblivých prvků na stroji. Přestože se nejedná o konstrukční prvky, jejich úloha je vysoce důležitá. Dalo by se řící přímo klíčová. Olej a maziva totiž:

A právě výše uvedenými skutečnostmi se zabývá Tribologie, tj. věda zabývající se mazáním. Přestože to není běžné znamé, jedná se o poměrně velkou vědeckou oblast. Sdružení Recoma se specializuje především na jedno odvětví Tribologie, část zvanou Tribotechnika.

Z teorie, ale hlavně z dlouholeté každodenní praxe pak víme, že olej vyžaduje především preventivní péči. Naše zkušenosti potvrzují i např. více než 30 let staré studie (provedené ve Velké Británii), protože funkce oleje se i za tak dlouhý časový úsek vůbec nezměnila.

Ze studií ve Velké Británii provedených v roce 1981 je nejzajímavější a nejpoučnější rozpis možných provozních úspor běžného průmyslového zařízení při použití preventivního přístupu k oleji:

Úspora v procentech Popis jejího dosažení
2% úsporou na mazivu
2% zmenšením počtu pracovníků v důsledku lepšího mazání
4,3% drobnými vylepšeními
5,4% zmírněním tření
19,4% úsporou investic v důsledku větší trvanlivosti strojů
22,3% zmenšení výpadků výroby
44,7% úsporami v důsledku zmenšení opotřebení

Zdroj: Václav Štěpina, Václav Veselý – Maziva v Tribologii (ISBN 71-059-85)

Z tabulky jasně vyplývá, že pokud již za sebou máte první havárii nebo výpadek výroby, je na levná preventivní opatření již pozdě. Následná opatření jsou neúměrně finančně i časově náročnější.

ZAČNĚTE TEDY S PREVENCÍ VČAS!Libor Malach   +420 605 267 629

Provozovna: Svitavská 500, Blansko, 678 01, Jihomoravský kraj
Tel.: +420 516 411 098

Internetové služby zajišťuje Ing. Radek Souček